Administrator danych:
Bowa Polska Sp. z o.o., ul. Obornicka 10, 62-002 Złotkowo | NIP 7780045015
Inspektor ochrony danych:
Krystian Erens - [email protected]

Aby pobrać i edytować wybrany obowiązek informacyjny należy kliknąć w ikonę:

Umowa o pracę

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikających z zatrudnienia

Zgoda na przekazanie i wykorzystanie wizerunku w celu promocji firmy (opcjonalna - gdy pracownik wyrazi zgodę)

zgoda na przekazanie numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu z pracodawcą (opcjonalna - gdy pracownik wyrazi zgodę)​

zgoda na przekazanie adresu e-mail w celu ułatwienia kontaktu z pracodawcą (opcjonalna - gdy pracownik wyrazi zgodę)​

Umowa cywilnoprawna

obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej​

Inne

obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby szkoleń

obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby PPK

obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby świadczeń socjalnych