Aby pobrać i edytować wybrany dokument należy kliknąć w ikonę:

Dokumenty kadrowe

Oświadczenie na potrzeby dokumentów wydawanych, przez UDT, np. pozwolenie na obsługę wózków widłowych

Oświadczenie zastępujące prawo jazdy

Oświadczenie zastępujące świadectwo pracy

Oświadczenie zastępujące świadectwo ukończenia szkoły

monitoring wizyjny

monitoring pojazdów

monitoring poczty elektronicznej