Administrator danych:
Galec Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137 (budynek A), 02-231 Warszawa | NIP 5222586670
Inspektor ochrony danych:
Krystian Erens

Aby pobrać i edytować wybrany obowiązek informacyjny należy kliknąć w ikonę:

Umowa o pracę

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikających z zatrudnienia

Zgoda na przekazanie i wykorzystanie wizerunku w celu promocji firmy (opcjonalna - gdy pracownik wyrazi zgodę)

Zgoda na przekazanie informacji w celu ułatwienia kontaktu z pracodawcą (opcjonalna - gdy pracownik wyrazi zgodę)

Umowa cywilnoprawna

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej

Kontakt z Inspektorem ochrony danych: