Administrator danych:
Hansa-Flex Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 560, 60-451 Poznań, NIP 7771000013
Inspektor ochrony danych:
Krystian Erens - [email protected]

Aby pobrać i edytować wybrany obowiązek informacyjny należy kliknąć w ikonę:

Umowa o pracę

upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikających z zatrudnienia

zgoda na przekazanie i wykorzystanie wizerunku w celu promocji firmy (opcjonalna - gdy pracownik wyrazi zgodę)

zgoda na przekazanie numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu z pracodawcą (opcjonalna - gdy pracownik wyrazi zgodę)

zgoda na przekazanie adresu e-mail w celu ułatwienia kontaktu z pracodawcą (opcjonalna - gdy pracownik wyrazi zgodę)

Umowa cywilnoprawna

obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej

Inne