Aby pobrać i edytować wybrany obowiązek informacyjny należy kliknąć w ikonę:

Umowa o pracę

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikających z zatrudnienia

Zgoda na przekazanie i wykorzystanie wizerunku w celu promocji firmy (opcjonalna - gdy pracownik wyrazi zgodę)

Zgoda na przekazanie numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu z pracodawcą (opcjonalna - gdy pracownik wyrazi zgodę)

Zgoda na przekazanie adresu e-mail w celu ułatwienia kontaktu z pracodawcą (opcjonalna - gdy pracownik wyrazi zgodę)

Umowa cywilnoprawna

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej