Administrator danych:
Stowarzyszenie Autoklub Poznański "Octavius", ul. Opłotki 21, 60-012 Poznań | NIP 7792266733

Aby pobrać i edytować wybrany obowiązek informacyjny należy kliknąć w ikonę:

Umowa o pracę:

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzania danych osobowych na potrzeby zatrudnienia

Umowa cywilnoprawna (zlecenie, dzieło, B2B):

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (dla każdej osoby, która przetwarza dane osobowe, bez względu na stosunek współpracy):

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Ewidencja wydanych upoważnień

Dokumenty kadrowe dotyczące monitoringu:

Oświadczenie dla pracownika dotyczące monitoringu wizyjnego

Oświadczenie dla pracownika dotyczące monitoringu pojazdu

Oświadczenie dla pracownika dotyczące monitoringu poczty elektronicznej

Dokumenty dotyczące udostępnienia wizerunku i przekazania dodatkowych danych nie wynikających z przepisów Kodeksu pracy:

Dodatkowa zgoda na udostępnienie wizerunku osoby fizycznej (pracownika) w celu promocji firmy

Dodatkowa zgoda na udostępnienie prywatnego adresu e-mail

Dodatkowa zgoda na udostępnienie prywatnego numeru telefonu

Dodatkowe dokumenty kadrowe:

Oświadczenie zastępujące dokument – świadectwo ukończenia szkoły/studiów

Oświadczenie zastępujące dokument – świadectwo pracy

Oświadczenie zastępujące dokument – uprawnienia do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy)

Oświadczenie zastępujące dokument – zaświadczenie kwalifikacyjne UDT

Inne dokumenty:

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych