Administrator danych:
Wri sp. z o.o. sp.k., ul. Poznańska 48, 62-028 Koziegłowy | NIP 7773247605
Inspektor ochrony danych:
Urszula Graetzer

Aby pobrać i edytować wybrany obowiązek informacyjny należy kliknąć w ikonę:

Umowa o pracę

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikających z zatrudnienia

Zgoda na przekazanie i wykorzystanie wizerunku w celu promocji firmy (opcjonalna - gdy pracownik wyrazi zgodę)

Zgoda na przekazanie numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu z pracodawcą (opcjonalna - gdy pracownik wyrazi zgodę)

Zgoda na przekazanie adresu e-mail w celu ułatwienia kontaktu z pracodawcą (opcjonalna - gdy pracownik wyrazi zgodę)

Umowa cywilnoprawna

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej

Inne

obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby szkoleń

obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby PPK

obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby świadczeń socjalnych

Kontakt z Inspektorem ochrony danych: